Đại sứ quán Mỹ là gì? Những thông tin mới nhất tại tổng lãnh sự quán hoa kỳ

Theo thống kê của nhà nước vào năm 2020, tại Việt Nam có 67 đại sứ quán. Trong đó, đại sứ quán Mỹ là một trong những vấn

Read More