Chính sách vận chuyển

1. Hàng hoá cấm gửi:

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe của con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau;

2. Hàng hoá ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của Boxme:

 • Nguyên liệu thuốc lá;
 • Sinh vật sống;
 • Thủy sản;
 • Khoáng sản;
 • Phế liệu;
 • Xăng, dầu các loại;
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
 • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật;

3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường.

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng(người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;
 • Khách hàng(người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Khách hàng(Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng(người gửi) đã chỉ định.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng(người gửi) vi phạm thì Boxme được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng(người gửi) gây ra.

Chính sách bồi thường

1. Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hoá.

 • Khi phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, khách hàng phải từ chối nhận hàng ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận hàng, ghi rõ tịnh trạng hàng hóa lên phiếu gửi để hãng vận chuyển và Boxme có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: Mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do ShipChung thì thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật bưu chính hiện hành ( 4 lần cước phí ).
 • Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa: Bồi thường theo thiệt hại thực tế, căn cứ vào:
  • (i) Giá trị thu hộ; hoặc (ii) Giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn hoặc giá trị thấp nhất của bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam.

2. ShipChung sẽ thực hiện việc bồi thường như sau:

a. Trường hợp mất hàng:

 1. Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá(khai giá).
  • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng nhưng không quá 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng).
 2. Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá (khai giá)
  • Đối với hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng, Boxme đền bù 80% giá trị hàng hóa, nhưng  không quá 15 triệu đồng.
 3. Những  đơn hàng Khách hàng sử dụng dịch vụ COD:
  • Đơn hàng có hóa đơn chứng minh giá trị hàng: Boxme đền bù 80% giá trị hàng hóa, nhưng không quá 15 triệu đồng/ 1 bưu gửi.
  • Đơn hàng không có hóa đơn chứng minh giá trị hàng: Boxme đền bù 50% tiền COD nhưng không quá 15 triệu đồng/1 bưu gửi đối với hàng hóa trên 3 triệu đồng, đền bù 80% với đơn hàng có giá trị dưới 3 triệu đồng
 4. Những đơn hàng khách hàn không sử dụng dịch vụ COD:
  • Trường hợp đơn hàng có hóa đơn chứng minh giá trị hàng hóa:
   • Boxme đền bù 50% giá trị hàng không quá 30 triệu đồng/1 bưu gửi đối với hàng trong nước.
   • Đối với hàng hóa mua từ nước ngoài đền bù 80% giá trị hàng nhưng không quá 30 triệu đồng/ 1 bưu gửi.
  • Trường hợp không có hóa đơn chứng minh giá trị hàng đền bù: 04 lần cước.
 5. Giá trị hàng hóa căn cứ vào một trong những cơ sở sau:
  • Hóa đơn VAT do các doanh nghiệp trong nước phát hành
  • Hóa đơn, Invoice mua hàng từ các website nước ngoài
  • Giao dịch chuyển khoản giữa người mua và người bán trước khi đơn hàng được lấy thành công.

 b. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể như sau:

Giá trị đền bù = Mức đền bù theo chính sách mất hàng x mức đền bù theo bảng bên dưới

Bảng giá trị đền bù đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng Mức đền bù Giá trị đền bù (áp dụng cho sản phẩm không có hóa đơn giá trị gia tăng)
Rách, vỡ, ướt thùng hàng của nhà sản xuất 10% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 10%
Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên. 20% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 20%
Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên. 30% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 30%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 1% đến 30%. 50% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 50%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại từ 31% đến 50%. 60% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 60%
Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại vượt quá 50%. 100% Mức đền bù theo chính sách mất hàng x 100%

Chính sách rút tiền/hoàn tiền

Hệ thống Boxme chia ra 2 loại tài khoản khách hàng: Tài khoản Số dư tiền thu hộ (COD) và tài khoản Sử dụng dịch vụ.

1. Với tài khoản số dư tiền thu hộ, khách hàng có thể lựa chọn nhận tiền về theo các kỳ đối soát tương ứng với mức hạng khách hàng tương ứng trên hệ thống Boxme.

2. Với tài khoản sử dụng dịch vụ, bạn sẽ không được nhận hoàn trả vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển thành tiền mặt.

Ngoài ra, bạn sẽ không thể chuyển nhượng, trao đổi hoặc bán lại số dư tài khoản trong bất kỳ trường hợp nào. Ngoài ra, số dư này cũng không được phép sử dụng như phương tiện thanh toán trao đổi có giá trị trong bất kỳ trường hợp nào.

Trong trường hợp bạn muốn ngưng sử dụng dịch vụ của Boxme, bạn có thể làm theo hướng dẫn tại mục Chính sách ngừng sử dụng dịch vụ.

Chính sách ngưng sử dụng dịch vụ

Nếu khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, quý khách sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt/chuyển khoản 100% giá trị hoàn lại vào tài khoản của Boxme.

Các dịch vụ Quý Khách đăng ký bằng “tiền khuyến mại”, được tặng, trúng thưởng, chiến thắng mini game sẽ không được hoàn tiền.

Điều kiện hoàn tiền

Khách hàng đã ngưng sử dụng hoàn toàn, không có bất cứ tài khoản nào khác trên hệ thống Boxme và đang không phát sinh đơn hàng nào trên hệ thống.

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất đối với mỗi loại hình dịch vụ trong diện được phép hoàn tiền.

Quý khách hàng không vi phạm bất kỳ chính sách nào của Boxme hoặc lợi dụng các chính sách của Boxme để trục lợi trên tài khoản của bạn (mở nhiều tài khoản nhằm lợi dụng chính sách khuyến mại, tặng thưởng để trục lợi hoặc các hành vi khác tương tự)

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối :

 1. Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
 2. Cùng email sử dụng trên gói dịch vụ.
 3. Cùng số điện thoại đăng ký.

Yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối nếu Quý khách vi phạm “chính sách và điều khoản sử dụng” hoặc dịch vụ đang bị tạm ngưng.

Các bước thực hiện:

Khách hàng gửi yêu cầu bằng văn bản qua hòm thư support@boxme.asia để yêu cầu rút toàn bộ tiền về và đóng lại tài khoản.

Boxme sẽ hoàn lại số tiền vào tài khoản khách hàng trong vòng 30 ngày nếu khách hàng đủ các điều kiện đồng thời tài khoản của quý khách sẽ bị khóa vĩnh viễn cùng các tài khoản khác nếu có.

Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc có bất kỳ thắc mắc gì cần Boxme giải đáp, vui lòng truy cập trang liên hệ của Boxme.