Telesales – tiếp thị bán hàng qua điện thoại

Bán hàng qua hình thức telesales-tiếp thị bán hàng qua điện thoại ngày càng trở nên phổ biến. Hoạt động này mang lại hiệu quả công việc cao nếu

Read More